Iqâmah under tiden Râtibah förrättas

Publicerad: 2011-06-08
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”al-Fitan wa Mawqif-ul-Muslim minhâ”

 

Fråga: Skall jag avbryta min Râtibah-bön om Iqâmah till den obligatoriska bönen lyder med tanke på att jag har bett en Rak´ah?

Svar: Om du är i den andra Rak´ah är det bättre att du fullbordar bönen. Efter Taslîm sluter du dig till imamen. Om du däremot är i första Rak´ah, är det bättre att avbryta den då det kommer att ta av din tid.