Iqâmah lyder under de två Raka´ât för moskén

Fråga: En man kommer in i moskén och ber två Raka´ât. När han är i andra Raka´ah lyder Iqâmah till bönen. Skall han fullborda eller avbryta bönen där?

Svar: Om han anar starkt att han hinner med Takbîrat-ul-Ihrâm med imamen, fullbordar han bönen. Annars avbryter han den.