Invigning till krig

Joel 3:4

http://www.bibeln.se/las/2k/joel

https://www.bible.com/bible/1223/JOL.2.SFB15

4Ni, Tyros och Sidon, och ni, filisteernas alla områden – vad vill ni mig? Har ni något att kräva hämnd för? Om ni vill tillfoga mig något ont skall jag genast låta det drabba er själva. 5Ni har tagit mitt silver och guld och fört bort mina dyrbaraste skatter till era tempel. 6Invånarna i Juda och i Jerusalem har ni sålt till grekerna, så att de förts långt bort från sitt eget land. 7Jag skall mana dem till uppbrott från de platser dit ni sålt dem, och det onda skall drabba er själva. 8Jag skall låta judeerna sälja era söner och döttrar; de skall sälja dem till sabeerna, ett folk långt borta. Herren har talat.

9Detta skall ni ropa ut bland folken:

Invig er till krig,

båda upp kämparna,

låt alla krigare samlas och dra ut!

10Smid om era plogbillar till svärd,

era vingårdsknivar till lansar!

Den svage skall känna sig som hjälte.

11Skynda er att komma,

samlas här, alla folk runt omkring!

Herre, sänd ner dina kämpar!