Invalidens förmåga till vallfärd

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/548)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

”Vallfärden till Huset är en plikt gentemot Allâh för var och en som har möjlighet att genomföra den.”1

Till förmåga hör att vallfärdaren är tillräckligt frisk för att kunna färdas i eller på ett transportmedel. Men om han är rörelsehindrad såtillvida att han klarar varken av att gå eller färdas i eller på ett transportmedel, anses han sakna möjlighet att ta sig dit ehuru han besitter såväl färdkost som transportmedel.

13:97