Inträder moskén för att be missad bön medan Iqâmah till nästa bön lyder

Fråga: Vad gör man om man har missat en bön och kommer till moskén för att be den medan Iqâmah till nästa bön lyder?

Svar: Han får be med samlingen och avse bönen som han missade. När han är klar med den går han upp och ber den nästkommande bönen.