Inträde i WC med pengar som bär på Allâhs namn

Fråga: Det finns pengar med Allâhs namn på. Är det bättre att ta ut dem ur fickorna om man skall gå in i WC därhemma?

Svar: Det är besvärligt. Skall man visitera sig själv varje gång man går in i WC för att se att man inte har på sig något som bär på Allâhs namn? Det är extremt.