Inträde i paradiset utan handlingar

Fråga: Bevisar hadîthen om kortet att man kan inträda paradiset om man säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh utan att göra någon god handling?

Svar: Ja, om han inte klarar av att göra något. Om han trodde på det och var övertygad om det utan att kunna handla för att han dödades eller dog innan det, inträder han paradiset. Men den som frivilligt låter bli att handla är inte troende. Trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh handlar inte bara om ett uttal. Den har en betydelse och fordringar.