Inträde i moské under bönekall

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/193)

Fråga: Vad är domen för att be två Raka´ât i samband med inträde i moské medan bönekallaren kallar till bön? Lägg till det att det saknas tid för att be dessa två Raka´ât mellan bönekallet och böneutropet.

Svar: Det är bättre att vänta och repetera bönekallet och avsluta med frasen:

اللَّهُمَّ ربَّ هَذه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ والصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الوسيلة والْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً محموداً الذي وَعَدْتَهُ

”Allâh, Herren av detta fullkomliga kall och denna utropade bön! Ge Muhammad Wasîlah och dygden, och skänk honom den Berömvärda positionen som Du har lovat honom.”1

Det enda undantaget är att scenarion utspelas innan fredagsbönen; här är det bättre att be först.

1al-Bukhârî och Muslim.