Inträde i moské och hem med högerfoten först

al-Bukhârî sade:

47 – Kapitel om ingång i moské och andra platser med högerfoten först

Ibn ´Umar gick in med högerfoten först och gick ut med vänsterfoten först.

FÖRKLARING

Hans ord ”… och andra platser…” syftar på vad som är specifikare än en viss plats, jämlik med den eller bättre än den. En person som går ut ur en plats och in i en annan går antingen in i något som är bättre, specifikare eller likadant.

Om han går in från en bättre plats till en sämre plats, går han in med vänsterfoten först. Exempel på det är personen som går ut ur moskén och in i marknaden.

Om det är tvärtom går han in med högerfoten först. Exempel på det är personen som går ut ur marknaden och in i moskén.

Och om platserna är jämlika, så tyder al-Bukhârîs (rahimahullâh) ord på att inträdet skall ske med högerfoten först. I så fall avser han att gå in med högerfoten först. Exempel på det är att gå ut ur ett hem och in i ett annat och liknande.

Anledningen att han föredrog inträde med högerfoten först är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föredrog högra sidan först när han tog på sig sandalerna, kammade sig, renade sig och allting annat.

Det kan hända att någon tycker att det krävs ett specifikt bevis för att gå in med högerfoten först på jämlika platser, men jag tycker att al-Bukhârîs ord går före. Ty i princip har högra sidan företräde framför den vänstra.

Någon kanske tycker att människan skall få gå som hon vill; om hon råkar gå in med högerfoten först gör hon det och om hon går in med vänsterfoten först gör hon det. Med andra ord skall hon inte avse något. Då nämner vi ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte om att börja med högersidan när han tog på sig sandalerna, ordnade håret, renade sig och allting annat han gjorde.”1

Det bevisar att högerfoten har företräde.