Intimitet under Ihrâm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/805-806)

1075 – Jag läste för min fader:

En Muhrim är intim med sin maka utan att lägra henne.”

Han svarade:

Om han får utlösning, är hans vallfärd ogiltig.”

Jag sade:

Om han inte får utlösning?”

Han svarade:

Då får han offra en kamel eller en ko.”

Han sade också:

Soning för kyssar är blod.”