Internet eller skilsmässa?

Fråga: Min fru har gett mig ett ultimatum; antingen skaffar jag internet i hemmet eller också kräver hon skilsmässa. Vad råder ni oss?

Svar: Om hon vill skiljas och inte vill acceptera mannens ord och lyda mannen, så är det bättre att han skiljer sig från henne så att han skonas henne. Allâh kommer att ge honom en kvinna som är bättre än henne.