Inte vi som förbjuder det

Fråga: Sûfiyyah säger att vi förbjuder att man gör de rättfärdigas och frommas gravar till medlare och böneplatser…

Svar: Det var sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som förbjöd det, inte vi. Det var sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som förbjöd det.

Fråga: Därefter säger de att på Domedagen kommer vi alla att be profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om medling. Hur kombineras det ena med det andra?

Svar: Då kommer de att vädja till en levande person. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall leva på Domedagen. De kommer att vädja till en levande person som förmår att be. Medling innebär bön. Där och då förmår han att be, ty han är levande. Det är dock inte tillåtet att be den döde om bön eller medling.