Inte utan mannens tillstånd

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (1052)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/613)

1052 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är inte tillåtet för en kvinna att fasta i makens närvaro utan hans tillstånd. Inte heller får hon släppa in någon i hans hem utan hans tillstånd.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och andra. Ahmad lade till med en god berättarkedja:

”… frånsett Ramadhân…”2

Hos Abû Dâwûd heter det i flera rapporteringar:

”… bortsett från Ramadhân…”3

Hos at-Tirmidhî och Ibn Mâdjah står det:

”Det är inte tillåtet för en kvinna att fasta en dag utom Ramadhân i makens närvaro utan hans tillstånd.”4

Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân rapporterade liknande i sina respektive ”as-Sahîh”.

1Autentisk.

2God.

3Autentisk.

4Autentisk.