Inte utan makens tillstånd

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (38)

Fråga: Får en kvinna gå ut hemifrån utan mannens tillstånd om syftet är att anskaffa sig förnödenheter till hemmet som mannen är sen med?

Svar: Hon får inte göra det utan mannens tillstånd. En kvinna får inte gå ut hemifrån utan mannens tillstånd.