Inte utan fruns tillstånd

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 235

1122 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal säga:

”En man får inte spilla sin säd ur sin fria hustru utan hennes tillstånd. Det får han däremot göra med en slavinna.”