Inte upp till dig

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/114-115)

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en människa utan att hennes hjärta är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar. Om Han vill upprätta det, gör Han det, och om Han vill vilseleda det, gör Han det.”

Det bevisar att det inte är upp till slaven huruvida han ska bli lycklig eller olycklig. Om han vägleds, är det Allâh som vägleder honom. Om hans tro stadgas, är det Allâh som stadgar honom. Om han går vilse, är det Allâh som har fört bort honom från vägledningen.