Inte upp till barn att avgöra bojkottens för- och nackdelar

Fråga: Vissa bröder säger att man inte får bestraffa en innovatör med bojkott om det inte finns någon fördel till skillnad från en säkerhetsbojkott som får göras av alla för att skydda sig själva mot tvivel. Vad säger ni om det?

Svar: Är det barn som bestämmer fördelarna och nackdelarna? Den unge studentens fördel ligger i att fly från Ahl-ul-Bid´a. Vi har sett så otroligt många fall där folk följde Salafs metodik med denna Tamyî´, töjning på gränser, för att sedan gå vilse, lämna Salafs metodik och till sist bli fiender och motståndare till dess metodik.

Jag anser att den nya ungdomen skall rädda sin religion såsom de stora Salaf gjorde, stänga sina öron och inte lyssna på något från Ahl-ul-Bid´a utav fruktan för att Satan skall slänga in någon prövning i dem så att den fastnar. Till dessa ädla lärda som handlade på detta vis var Ayyûb as-Sikhtiyânî, Ibn Sîrîn och deras jämlikar. Det finns en bok som kommer att nå er. Den förklarar dessa frågor. När den når er skall ni läsa den och dra nytta av den.

Beträffande den lärde som har fått styrka och stabilitet av Allâh och vet om det, åligger det honom att bekämpa Ahl-ul-Bid´a via sitt kall, klargörande och argument mot dem. Ungdomen skall däremot inte blandas med dem. Han skall inte sitta med dem. Han skall inte debattera med dem. Han skall i stället söka nyttig kunskap från de fundamentala källorna och få en djupt rotad kunskap. När han får en djupt rotad kunskap och ser att han kan påverka Ahl-ul-Bid´a och lägga fram argumenten till dem och få många av dem till sanningen, gör han det. Om han känner på sig att han är svag och inkapabel, skall han inte närma sig dem om han så skulle vara lärd. Denne får hålla sig till Ahl-us-Sunnahs undervisning, umgås med dem och sprida det goda bland dem.

Dessa är de korrekta fördelarna. Det är viktigare att avvärja nackdelarna än att uppnå fördelarna. Det är inte alla barn som kan uppskatta fördelarna. Dessa töjer dock på gränserna. De har insett att de har lyckats få många ungdomar lämna sin ädla position för innovationerna. Ungdomar! Var mycket försiktiga med Ahl-ul-Bid´as konspirationer.