Inte tillåtet att slå ihop fredagsbönen med ´Asr

Fråga: Om den resande når sitt resmål, får han då så ihop fredagsbönen med ´Asr?

Svar: Den här frågan har upprepats. Det har getts utslag om den. Det är inte tillåtet att slå ihop ´Asr med fredagsbönen. Fredagsbönen är inte av samma typ som ´Asr. Handlingen har inte rapporterats från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarna eller någon erkänd lärd. Det har inte rapporterats från dem. Kommittén al-Ladjnah ad-Dâ’imah med Shaykh Ibn Bâz som huvudansvarig har gett utslag om att handlingen inte är tillåten.