Inte sysselsätta lekmän med dogmatiska frågor?

Fråga 37: Vissa menar att lekmän skall inte sysselsättas med dogmatiska frågor som högheten och andra.

Svar: Dogmen är den viktigaste frågan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillbringade tretton år i Makkah med att bara kalla till dogmen. Dogmen är ju religionens fundament.

Fråga 38: Anses den som yttrar sig så vara lärd?

Svar: Han är inte lärd. Han anses vara ignorant.