Inte stadsbor som bestämmer

Fråga: En person pendlar mellan två städer som ligger 100 km från varandra. Färden räknas dock inte som resa enligt stadsborna. Ska han utgå från traditionen…

Svar: Det är inte stadsborna som bestämmer domar; det är föreskriften som gör det. Den som färdas minst 80 km är resande och får praktisera resedomarna.