Inte spendera sina pengar utan makens tillstånd

775 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det tillkommer inte en kvinna att spendera något av sina pengar utan hennes makes tillstånd.”

Rapporterad av Tamâm i ”al-Fawâ’id” (2/182/10), at-Tabarânî (22/83/201) och Ibn ´Asâkir (4/24) via autentiska vägar.

Hadîthen tyder på att det inte är tillåtet för kvinnan att spendera sina pengar utan makens tillstånd. Det hör till mannens fulländade ansvar och omsorg som vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) har gett männen om kvinnorna. Men detta betyder inte att mannen skall utnyttja detta, om han nu är en sanningsenlig muslim, så att han tvingar och förbjuder hustrun spendera pengarna på det som inte skadar någon av dem.