Inte som andra kvinnor

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/98-99)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville tillbringa sina sjukdagar hemma hos ´Â’ishah. Han dog på hennes dag, han dog med huvudet på hennes barm och det sista han smakade i jordelivet var hennes saliv. Allt det bevisar ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) dygd. Det bevisar också att vi måste förhålla oss till henne på ett sätt som skiljer sig från andra kvinnor.

Efter att de lärde är enade om att Khadîdjah och ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhumâ) var hans bästa hustrur, är de oense om vem som var bäst av de två. Vissa säger Khadîdjah, andra säger ´Â’ishah. Helt klart har båda sina utmärkande drag och dygder som den andra saknar. Ska vi vara rättvisa säger vi att den ena överträffade den andra på vissa saker och vice versa. I islams begynnelse och när det kom till stöd till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var det bara Khadîdjah som var med i bilden. Och mot slutet av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv och när det kommer till hans kärlek till och känslor för ´Â’ishah och hur hon sedermera spred hans Sunnah på ett makalöst vis, var ´Â’ishah bättre. Detta säger vi utifrån deras uppenbara handlingar. Vad gäller deras rang hos Allâh, så hör sakfrågan till det dolda som vi inte får tala om.