Inte Shu´ayb

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 615

Allâh (subhânah) sade:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

En av de två sade: ”Fader! Låt honom arbeta för dig; du kan inte få en bättre man; han är både stark och pålitlig.”1

Denne man, fadern till de två döttrarna och invånaren i Madyan, är, tvärtemot vad många människor tror, inte den kände profeten Shu´ayb (´alayhis-salâm). Den teorin är nämligen bevislös. Det yttersta som kan vara till den teorins fördel är att Shu´ayb kom från Madyan och att denna händelse utspelade sig just i Madyan. Men vad har det med saken att göra? Dessutom är det okänt att Mûsâ upplevde Shu´aybs (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) tid, än mindre att de träffades. Om mannen vore Shu´ayb skulle Allâh och de båda kvinnorna nämnt honom vid namn. Dessutom hade Allâh (ta´âlâ) förgjort Shu´aybs (´alayhis-salâm) folk varvid enbart troende överlevde; Allâh har skyddat de troende mot att förhindra en profets döttrar från vatten och vallning av boskap. Inte heller skulle Shu´ayb behagas av att tjänas av Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) som erhöll en högre nivå än han. Visserligen hade det inte varit omöjligt innan Mûsâs (´alayhis-salâm) profetskap, men det finns ändå inget ansett bevis från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att mannen var profeten Shu´ayb (´alayhis-salâm).

128:26