Inte samma sak

Förkortade böner är inte samma sak som hopslagna böner. Att förkorta bönerna är en regelbunden Sunnah, att slå ihop dem är ett tillfälligt tillstånd. De lekmän som ser likadant på de båda handlingarna är bara okunniga om Allâhs sändebuds [Islamic phrases=”Shallallahu ’alaihi wa ’ala Alihi wa Sallam”]G[/Islamic] Sunnah och de lärdes uttalanden. Allâhs sändebuds [Islamic phrases=”Alaihish Shalatu was Salam'”]O[/Islamic] Sunnah skiljer på dem båda. De lärde är enade om att det är Sunnah att korta bönerna och oeniga om det är obligatoriskt. Däremot är de oense om bönerna får slås ihop. Hur kan de då vara likadana?