Inte säker på att han kan vallfärda Tamattu´

Fråga: Anses ens vallfärd vara Tamattu´ om man utför ´umrah under vallfärdens månader och avser att vallfärda om man får möjlighet. Personen är inte säker på att han kommer att kunna vallfärda för att sedan få möjligheten att göra det.

Svar: Hans vallfärd anses inte vara Tamattu´ eftersom han inte utför ´umrah för att sedan vallfärda. Ty han avser ju inte att vallfärda. Men om han anar starkt att han kommer att kunna vallfärda, så skall han för säkerhets skull slakta ett offerdjur som slaktas i samband med Tamattu´.