Inte så exorcism går till

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

https://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=352

Fråga: Ska den besatte exorciseras med enskild persons Qur’ân-läsning eller kollektivt? Vissa säger att kollektiv Qur’ân-läsning är innovation.

Svar: Mig veterligen är det harmlöst, oavsett om Qur’ân-läsningen är enskild eller kollektiv så länge den inte är enstämmig. Exorcisten ska uppmuntra den besatte och se efter honom. Han ska inte besvära honom ytterligare. Det är inte tillåtet för exorcister att sprida sina band. Ty de sprider bara tvivel och oro bland många kvinnor och barn. Kvinnors tro ska tvärtom styrkas. De ska känna att Satan och djinner är svaga. Hjärtan ska alltså inte fylls av skräck där rykten florerar om hur så-och-så är besatt och hur så-och-så har en djinn i sig. Visserligen har det blivit många exorcister bland Ahl-us-Sunnah, men det har också blivit många sjuklingar bland Ahl-us-Sunnah. Om det är så ni exorciserar, befaller jag er att sluta upp med det. Skräm inte människor med djinner.