Inte så en student skall uppföra sig

Nasaréer överdriver. De har en överdriven inställning till Messias, Allâhs sändebud, (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De har en överdriven inställning till honom. Vissa av dem tror att han är Allâh…

Bror, skratta inte – må Allâh vägleda dig! Du tittar hit och dit. Den som närvarar skall fokusera sig på lektionen. Han skall inte titta hit och dit och skratta. Det är inte så en student skall uppföra sig. Jag ser vad ni gör.