Inte så en bild förstörs

Muslim rapporterade via Abûl-Hayyâdj som berättade att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade till honom:

Skall jag inte skicka dig på samma uppdrag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade mig? Att du inte ser en bild utan att du förstör den och att du inte ser en upphöjd grav utan att du jämnar den.”1

Bilden nämns oinskränkt och gäller alla bilder; skulpturer, teckningar och fotografier. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

… utan att du förstör den…”

Den förstörs genom likvidering. Ett annat alternativ är att kapa dess huvud så att den blir huvudlös. En bild fulländas först när den har huvud och ansikte. Vissa ignoranter (eller individer som letar efter kryphål) ritar ett streck på bildens hals så att det ser ut om ett halsband. Det är inte så en bild förstörs. Ett huvud förstörs när det kapas eller får sina drag fullkomligt raderade.

1Muslim (969).