Inte så du ska prata om makthavarna

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

Qurratu ´Uyûn-is-Salafiyyah, sid. 446-447

En muslimsk kallare ska inte kalla ledare som inte styr med Allâhs lag för överskridande (طواغيت). Den islamiska kallelsen ska inte inledas med att anklaga folk för otro, offentliggöra någons otro, skandalisera folk och beskylla hela världens muslimer för otro. Det är en väldig ignorans. Om de bara hade haft tillgång till lärde som sitter med dem i moskéerna och lär ungdomarna islam och uppfostrar dem i sann islam och lär dem korrekt dogm och korrekta domar. Därefter kan de, på ett fint och respektfullt sätt, presentera islam för makthavarna, utan att beskylla dem för otro. Dessa makthavare som styr med sekulära lagar är inte värre än Farao, inte heller är dessa kallare bättre än Mûsâ och Hârûn (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam). Hur talade Mûsâ och Hârûn med Farao?

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

”Men tala till honom i försonliga ordalag; kanske förmås han då till eftertanke eller grips av fruktan.”1

Är det vist, välvilligt och korrigerande att hela tiden prata om hur det inte finns någon islam och att alla makthavare är otrogna? Vad gagnas islam och muslimerna av att ni förtalar och beskyller andra för otro? Ert förtal leder till att ungdomarna faller offer för er dumhet och brådska. Takfîriyyûn är offer för akademiker som har uppviglat prövningar och skingrat dem över hela världen. Utan någon ledning hamnar dessa ungdomar i fängelser, dödas eller torteras. Orsaken är dessa klerker som först virar in ungdomarna i detta nät och sedan stänger sina diplomatiska portföljer och promenerar därifrån.

120:44