Inte Ryssland

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (2/432)

I denna autentiska hadîth kan du läsa hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) konkretiserade att Allâh ska underrätta ´Îsâ bin Maryam (´alayhis-salâm) om Ya’djûdjs och Ma’djûdjs uppkomst efter att han dödat ad-Dadjdjâl. Den som hävdar att Ya’djûdj och Ma’djûdj är Ryssland och att muren har rivits för längesedan, har motstridit profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord klart och tydligt. Dessutom grundlöst. All information som går emot den trovärdiges och betroddes (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord är falsk. Ty det som går emot ett sanningsenligt besked är tvivelsutan lögn. Därtill finns inget bevis i Qur’ânen eller i Sunnah som går emot denna autentiska och klara hadîth.