Inte obligatoriskt att slakta Udhhiyah

1628 – Jag hörde Ahmad bin frågad om Udhhiyah är obligatoiskt. Han svarade i form av:

”Jag säger inte att det är obligatoriskt, utan rekommenderat.”

1629 – Jag hörde Ahmad bli frågad om zoroastrierns slakt varvid han svarade:

”Hans slakt ska inte ätas.”

Jag hörde Ahmad säga:

”Det är harmlöst att äta av fostret. Hur bra är inte Ibrâhîms utlåtande: ”Det är en av slaktdjurets kroppsdelar.”!”

Han blev frågad om avfällingens slakt och svarade:

”Det ska inte ätas.”

Han blev frågad om kättarens slakt varvid han svarade:

”Hans slakt ska inte ätas.”