Inte namnet “Salafî” som förargar dem

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/167-168)

Fråga: Ska det älskas och hatas för ordet ”Salafiyyah”?

Svar: Kärlek och hat ska vara för Qur’ânen och Sunnah. Många kallar sig för Salafiyyûn utan att vara det. De är faktiskt fiender till Salafiyyûn. Poängen ligger i realia och betydelse, inte i namn.

Salafiyyah är ett ädelt och rent ord. Den muslim som anammar det namnet på alla sätt och vis och godtar Salafs dogmer och rättar sig efter dem sett till dyrkan, affärer, karaktärer och kallelse, har anammat ett förträffligt namn och drag. Och om någon som tillskriver sig Salafiyyah avviker från ordet, sägs det till oliktänkaren:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

”Troende! Varför säger ni ett och gör ett annat? Det är djupt förhatligt för Allâh att era ord inte överensstämmer med era handlingar!”1

Men jag vet att många som förargas av namnet förargas inte på grund av ordet i sig utan på grund av dess innebörd. Dessa människor har sina metoder och knep för att avskräcka folk, inte som sagt från själva ordet utan från dess betydelse. Vi ber Allâh förskona dem från denna prövning.

161:2-3