Inte Murdji’î

Imâm Muhammad bin Nasr al-Marwazî (d. 294)

Ta´dhîm Qadr-is-Salâh (2/527)

ash-Shâlandjî sade:

”Jag frågade Ahmad om personen som säger: ”Jag betraktar mig själv som troende sett till domar och arvsrätt, men jag vet inte hur Allâh (´azza wa djall) ser på mig.” Ahmad svarade: ”Han är inte Murdji’î.”

Abû Ayyûb sade:

”Förbehåll är tillåtet. Han sade att han är troende och inte att han är troende enligt Allâh. Jag tycker att det är tillåtet och att han inte är Murdji’î.”

Detsamma sade Abû Khaythamah och Ibn Abî Shaybah.