Inte min kvinna

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 239

1146 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en man som säger till sin fru:

”Du är inte min kvinna längre.”

Han svarade:

”Jag fruktar att det är skilsmässa.”

1147 – Jag hörde Ahmad säga om en man som säger till sin fru:

”Allâh har separerat oss i jordelivet och efterlivet.”

Han svarade:

”Om han åsyftar åkallan, hoppas jag att ingenting har hänt.”