Inte mer än 1/3

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1181)

1630 – När jag låg sjuk kom min fader och besökte mig varvid jag frågade honom: ”Får jag testamentera mer än en tredjedel.” Han svarade: ”Det är inte tillåtet. Jag föredrar det mer.”

Det vill säga en tredjedel.