Inte Khawâridj

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/148-149)

195 – År 230 nös jag eller någon annan hemma hos ´Abdullâh bin Abî Shaybah i Kûfah. Han lovade Allâh varvid denne sade:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”

Jag eller mannen sade:

يَهْدِيكم الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

”Må Allâh vägleda er och förbättra ert tillstånd.”1

Då sade Ibn Abî Shaybah:

Ibrâhîm sade: ”De första som innoverade detta var Khawâridj.”

Det vill säga frasen:

يَهْدِيكم الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

Må Allâh vägleda er och förbättra ert tillstånd.”

Då jag kommit tillbaka berättade jag det för min fader som sade:

Fri är Allâh från brister! Det är en Sunnah från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hur är det möjligt att Khawâridj har innoverat det! Så märkligt.”

Flera gånger har jag nyst i min faders närvaro och lovat Allâh varvid han har sagt:

رَحِمَكَ الله

Må Allâh benåda dig.”

Då har jag sagt:

يَهْدِيكم الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

Må Allâh vägleda er och förbättra ert tillstånd.”

1al-Bukhârî.