Inte ens när barn indoktrineras i otro

Hanbal sade:

”En grupp människor kom till Abû ´Abdillâh och sade: ”Denna sak har fått fotfäste och vuxit till sig. Numera fruktar vi för än värre saker.” De nämnde att Ibn Abî Du’âd planerade att befalla lärarna i Qur’ân-skolorna att undervisa barnen i att Qur’ânen är det ena och det andra. Sedan sade de: ”Vi är inte nöjda med hans ledarskap.” Det till trots förbjöd han dem det och argumenterade mot dem.”