Inte ens idioter tror på det

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”

Opponenten hävdar att det inte är Allâh som stiger ned utan Hans order och nåd medan Han är ovanför tronen och överallt.

Så argumenterar kvinnor, barn och andra som saknar bevis och belägg för vad de tror på. Allâhs nåd stiger ned hela tiden. Varför skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i så fall begränsa Hans nedstigning vid den sista delen av natten?

Är det Hans order och nåd som kallar slavarna till bön om förlåtelse? Är det möjligt att ordern och nåden talar i Hans ställe och säger:

”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”?

Om du medger det måste du även medge att nåden och ordern kallar till bönhörelsen och förlåtelsen i Allâhs ställe. Idioter anser det vara omöjligt, än mindre lärda. Detta vet ni, men ni är omedgörliga.

Varför stiger Hans nåd och order ned till den andra halvan av natten för att sedan stiga upp i samband med gryningen? Rifâ´ahs (radhiya Allâhu ´anh) formulering är ju:

”När en tredjedel av natten har gått stiger Allâh ned till den nedersta himlen och säger: ”Jag frågar inte om Mina slavar frånsett vem som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom, vem som tillber Mig så att Jag må besvara honom och vem som frågar Mig så att Jag må ge honom fram till gryningen.”

Ni vet – om Allâh vill – att den förklaringen är den falskaste förklaringen och att endast en okunnig säger så.