Inte ens förnedrade bilder är okej

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (902)

Muslim sade:

2106 – Qutaybah berättade för oss: Layth berättade för oss, från Bukayr, från Busr bin Sa´îd, från Zayd bin Khâlid, från Abû Talhah, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna går inte in i ett hem vari det finns en bild.”

Busr sade:

Därefter blev Zayd sjuk. Vi gick för att besöka honom och såg att han hade en bild på sitt dörrskynke. Jag sade till ´Ubaydullâh al-Khawlânî, Maymûnahs – profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru – styvson: ”Berättade inte Zayd för oss om bilder?” Då sade ´Ubaydullâh: ”Hörde du inte honom säga ”förutom ett mönster på tyget”?”

Vissa människor argumenterar med detta undantaget för att tillåta bilder på tyger om bilderna är nedvärderade, det vill säga varken upphängda eller högaktade. Med andra ord är de på mattor som nedvärderas och betrampas. Men hadîthen handlar inte om bilder på tyger, ty han sade:

… förutom ett mönster på tyget.”

Det vill säga dekoration. Vi måste tolka denna mening med andra hadither där profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) för hennes bilder på kudden. Följaktligen förstörde och ändrade hon bilden så att den blev till ett mönster på tyget. Det är detta som får lov att brukas. Det är alltså inte tillåtet att bibehålla bilden. Den måste ändras bäst det går om den så skulle vara föremål för förnedring… Med andra ord betyder frasen ”förutom ett mönster på tyget” inte alls en hel bild, utan resterna av en hel bild, vilket demonstrerades av ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ).