Inte ens djinner vill leva med Ahl-ul-Bid´a

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/257)

Salamah bin Shabîb sade:

”Jag hade sålt mitt hus i Naysâbûr för att flytta till Makkah tillsammans med min familj. Jag sade att jag skulle bara be fyra Raka´ât och ta farväl av husets invånare. Jag bad och sade: ”Husets invånare! Fred med er! Vi flyttar till Makkah nu.” Då hörde jag en röst säga: ”Och fred med dig, Salamah! Vi ska också flytta härifrån. Vi har nämligen fått reda på att mannen som har köpt huset säger att Qur’ânen är skapad.”