Inte ens änglar ser Allâh i jordelivet

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (104)

Fråga: Stämmer det att inte ens änglar, liksom människor, kan se Allâh i jordelivet?

Svar: Ja.