Inte bara föraktfullt

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://www.youtube.com/watch?v=L5dSq__sRlU

Fråga: När är partiell rakning (القزع) föraktfull och när är den förbjuden? Är det också partiell rakning att klippa håret kortare på vissa ställen?

Svar: Partiell rakning är förbjuden och inte bara föraktfull. Handlingen innebär liknelse av de otrogna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som liknar ett folk tillhör det.”1

Partiell rakning innebär att vissa delar av huvudet rakas till skillnad från andra. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Antingen rakar ni allting eller också lämnar ni allting.”2

Det är nasaréer som rakar vissa delar av huvudet. Det är inte tillåtet att likna dem. I övrigt är klippning som rakning; att klippa något och utelämna något annat är som att raka något och utelämna något.

1Ahmad (3/50).

2an-Nasâ’î (4962).