Inte bara för män – för hela samhället

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

at-Tawhîd Awwalan, sid. 27-29

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till slavinnan som vallade får:

Var är Allâh?” Hon svarade: ”Allâh är ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag då?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”1

Om du hade ställt samma fråga till en professor vid exempelvis Azhar-universitetet hade han svarat att Allâh är överallt. Samtidigt sade slavinnan att Allâh är ovanför himlen och fick medhåll av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Varför det? Därför att hon svarade utifrån naturligheten. Hon levde i en Salafs atmosfär som inte hade blivit förorenad av några osunda element. Hon hade, som man säger idag, tagit sin examen vid sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skola. Denna skola var inte bara för män eller även för vissa kvinnor, utan för hela samhället. Därför visste slavinnan den korrekta dogmen, ty hon levde inte i en förorenad atmosfär. Hon hade kunskap om den korrekta dogm i Qur’ânen och Sunnah som många pretentiösa människor är okunniga om idag. Idag finns inte denna sorts klargöring bland muslimerna i den bemärkelse att om du frågar en gruppledare samma fråga, kommer han att svara förvirrat. Så är fallet med de flesta idag.

1Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121.