Inte alls bättre att inte prata om det

Hadîtherna som bekräftar att Allâh kommer att bli sedd på Domedagen har rapporterats via mångtaliga vägar sett till deras innebörd. Därför är det obligatoriskt att acceptera dem och ignorera det Ahl-ul-Bid´a förvränger med sina intellekt.

Gällande Qâdhî Khâns uttalande att det är bättre att inte tala om det, så är det inte alls bra sagt. Att lämna det som uppfyller målet fastställer inte domarna.