Inte alls Ahl-us-Sunnah

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/169)

Fråga: Har ordet ”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah” en specifik betydelse och en allmän?

Svar: Den allmänna är lekmännens term, vilket Ibn Taymiyyah anvisade. När lekmän hör talas om Ahl-ul-Bid´a tänker de direkt på Râfidhah. Ahl-us-Sunnah är den Stödda gruppen som rättar sig efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Grupper som Ashâ´irah, Sûfiyyah, gravdyrkare och andra som tillskriver sig Sunnah är inte alls Ahl-us-Sunnah; de är Ahl-ul-Bid´a.