Inte alla som studerar blir studenter

Sa´dûyah sade: Jag hörde Shu´bah säga:

När jag höll till på marknaden var jag rik och när jag eftersträvade Hadîth blev jag fattig.”

Abû Nûh Qurâd sade: Jag hörde Shu´bah säga:

Om du finner ett bläckhorn hemma hos en person, skall du tycka synd om honom. Och om du har något i din ärm, skall du ge honom det att äta.”

Yahyâ bin Abî Tâlib sade: Jag hörde Abû Dâwûd säga:

En dag stod jag vid vid Shu´bahs dörr och moskén var full. Shu´bah kom ut, lutade sig mot mig och sade: ”Sulaymân! Tror du att alla dessa går ut som Muhaddithûn?” Jag sade: ”Nej.” Han sade: ”Du har rätt. Inte ens fem stycken. De skriver när de är små och när de blir äldre lämnar de det eller börjar ägna sig åt fördärv.” Därefter tittade jag och såg att inte ens fem gick ut.”