Inte alla Shî´ah

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (888)

Fråga: Vissa lärde beskyller Shî´ahs lärde för otro till skillnad från deras anhängare från allmänheten. Vad säger ni om det?

Svar: Som jag sade tidigare är det inte tillåtet att beskylla någon vilsen individ för otro förrän två villkor har uppfyllts. Ett är att du vet att just den personen står för en viss villfarelse. Visserligen finns det Shî´ah som anser att Qur’ânen är bristfällig och de tror även på en så kallad Fâtimahs Qur’ân, men alla Shî´ahs lärde delar inte den dogmen. Den som har den dogmen är otrogen. Dock beskyller vi inte honom för otro förrän vi vet att han faller i denna otro och att han saknar ursäkt för den. Du frågar nu om deras anhängare kan beskyllas för otro. Svaret är att det inte är tillåtet beskylla alla för otro.