Inte Ahl-us-Sunnahs dogm

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 62

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

92 – Tron är en och de troende har i princip en jämställd tro1. Deras tro varierar när det kommer till rädsla, gudsfruktan, avståndstagande från lustar och fasthållning vid riktighet.

FÖRKLARING

Självklart varierar tron i princip. En individs tro är inte som Djibrîls tro eller Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tro. Dogmen som gör gällande att alla har i princip en likadan tro är inte Ahl-us-Sunnahs.

1Imâm Ibn Bâz (rahimahullâh) sade:

”Det är rentav falskt. De troende har inte alls en jämställd tro. Faktum är att den varierar väldigt mycket. Sändebudens tro är ju inte som andra människors tro. De renläriga kalifernas och följeslagarnas tro är ju inte som andra människors tro. De troendes tro är inte som syndarnas tro. Variationen beror på kunskap om Allâh, Hans namn, Hans egenskaper och Hans föreskrift. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm till skillnad från Murdji’ahs och andras dogm.”