Insulininjektion under Ramadhân

Publicerad: 2013-01-26
Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ’imah (3929)

 

Fråga: Jag är en diabetiker som tar sprutor mot min sjukdom. Skulle jag inte göra det, kommer min sockerhalt att stiga. I och med att jag särskilt lider av denna sjukdom under Ramadhân, undrar jag om det är tillåtet för mig att ta denna spruta under Ramadhân? Dessutom har denna  behandling ingen effekt på natten.

Svar: Det är tillåtet för dig att ta denna spruta på dagtid och du är inte ålagd att ta igen fastan. Om du kan ta den på natten, är det bättre för dig.

´Abdul-´Azîz bin Bâz

´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî

´Abdullâh al-Ghudayyân

´Abdullâh bin Qu´ûd