Instrumental Qur’ân-läsning

I ”al-Fatâwâ adh-Dhahîriyyah” står det:

”Det är obligatoriskt att göra Takfîr på den som säger att Qur’ânen är en kropp när den skrivs ned och oväsentlighet när den läses upp.”

I ”al-Khulâsah” står det:

”Den som läser Qur’ânen ackompanjerat med tamburin och trumpinnar hädar. Den som inte tror på en av Allâhs skrifter, förnekar ett löfte eller ett hot i Qur’ânen eller beljuger något däri hädar.”

I ”Djawâhir-ul-Fiqh” står det:

”Den som avfärdar någon fasa som nämns i samband med själens sorti från kroppen, graven, Vågen, Vägen, paradiset eller Elden hädar.”

I ”Madjma´-ul-Fatâwâ” står det:

”Den som säger: ”Jag vet inte varför Allâh nämner detta i Qur’ânen”, hädar.”